Cellprov

 

Är du kvinna och mellan 23 och 70 år? Då blir du som bor i Skåne erbjuden att testa dig regelbundet för HPV genom gynekologisk egenprovtagning. Du testar dig själv hemma och skickar sedan in provet för analys.

I Skåne används gynekologisk egenprovtagning för att upptäcka HPV, humant papillomvirusHPV, är ett mycket vanligt virus. Ibland kan HPV orsaka cellförändringar i livmoderhalsen.

Tidigare har du fått en kallelse till cellprov på barnmorskemottagningen. Nu får du istället ett test som du tar själv hemma och skickar in. Egenprovtagningen är lika säker för att upptäcka HPV som ett prov på en barnmorskemottagning.